Please disable Ad Blocker before you can visit the website !!!

Ziobro o rezolucji PE: Jawnie antydemokratyczna i niepraworządna

by admin   ·  1 tydzień ago  
thumbnail

Ziobro o rezolucji PE: Jawnie antydemokratyczna i niepraworządnaParlament Europejski przyjął rezolucję w sprawie tak zwanego mechanizmu warunkowości. Skrytykował w niej Komisję Europejską za to, że nie uruchomiła procedury określonej w rozporządzeniu w sprawie warunkowości w "najbardziej oczywistych przypadkach naruszeń praworządności w UE". "Rezolucja Parlamentu Europejskiego jest dowodem na to, że problemy z demokracją i praworządnością dotyczą nie Polski, a Unii Europejskiej; jest to akt jawnie antydemokratyczny i niepraworządny" – ocenił minister sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ziobro.


Artykuł pochodzi z tej strony.