Please disable Ad Blocker before you can visit the website !!!

Te produkty roślinne wycofano z obrotu. Mogą zawierać rakotwórcze substancje

by admin   ·  2 tygodnie ago  
thumbnail

Te produkty roślinne wycofano z obrotu. Mogą zawierać rakotwórcze substancjeGłówny Inspektor Sanitarny został poinformowany poprzez System Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznej Żywności i Paszach (RASFF), że firma Abafoods SRL wycofuje niektóre partie kremu i napojów roślinnych marki Isola BIO. Do ich produkcji wykorzystany miał zostać składnik zanieszczyszczony tlenkiem etylenu.


Artykuł pochodzi z tej strony.