Please disable Ad Blocker before you can visit the website !!!

Sejm uchwalił pakiet wolności akademickiej

by admin   ·  4 tygodnie ago  
thumbnail

Sejm uchwalił pakiet wolności akademickiej​Wyrażanie przez nauczycieli akademickich przekonań religijnych, światopoglądowych lub filozoficznych nie będzie stanowiło przewinienia dyscyplinarnego – zdecydował Sejm uchwalając w piątek nowelizację ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, nazywaną pakietem wolności akademickiej. Za uchwaleniem nowelizacji głosowało 242 posłów, 209 było przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.


Artykuł pochodzi z tej strony.