Please disable Ad Blocker before you can visit the website !!!

Ryszard Petru zakłada think tank

by admin   ·  2 tygodnie ago  
thumbnail

Ryszard Petru zakłada think tankInstytut Myśli Liberalnej – taką nazwę będzie nosił nowy think tank, którego współzałożycielem i fundatorem jest Ryszard Petru. Celem think tanku ma być działalność badawcza i edukacyjna związana z funkcjonowaniem gospodarki wolnorynkowej, samorządności i społeczeństwa obywatelskiego w Polsce.


Artykuł pochodzi z tej strony.